Thông điệp lịch sử

70 năm Ngành Công Thương vững mạnh cùng đất nước
67 năm thắp sáng niềm tin
58 năm truyền thống công nhân Gang thép
85 năm Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than
Petrolimex - Tự hào tiến xa cùng Việt Nam