Biên lai góp vốn xây dựng Nhà máy Dệt 8/3

bien lai

Thực hiện Kế hoạch Ba năm khôi phục kinh tế 1955 - 1957, Hội đồng Chính phủ đã chủ trương xây dựng một nhà máy dệt quy mô lớn tại Hà Nội. Trung ương Đảng và Hội đồng Chính phủ quyết định giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức cuộc vận động cho vay tiền góp vốn xây dựng nhà máy dệt và lấy ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 làm tên cho nhà máy dệt này. Ngày 8/3/1960, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chính thức phát động phong trào thi đua lao động, tiết kiệm “Góp vốn xây dựng Nhà máy Dệt 8/3”.

Hiện vật này là Biên lai do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát hành, xác nhận người sở hữu Biên lai đã đóng góp 2 đồng làm vốn xây dựng Nhà máy Dệt 8/3. Sau 5 năm thi công, đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/1965, Nhà máy dệt 8/3 được khánh thành và đi vào hoạt động, trở thành nhà máy dệt có quy mô và trang bị hiện đại nhất miền Bắc thời điểm này. Đặc biệt, phần lớn lực lượng công nhân tại nhà máy là phụ nữ, kể cả tại các bộ phận sửa chữa cơ khí.