Các mẫu than

Ngành Than Việt Nam đến nay đã có lịch sử khai thác 182 năm, với 86 năm truyền thống cách mạng vẻ vang, tính từ cuộc tổng bãi công ngày 12/11/1936 của hơn 3  vạn thợ Mỏ giành thắng lợi. Hiện nay, than Việt Nam được xuất khẩu sang các nước

như Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Nam Phi, Hà Lan…than xuất khẩu là các loại than có chất lượng cao (độ tro thấp, nhiệt năng cao).

Các mẫu than và khoáng sản đang được trưng bày tại Phòng Truyền thống ngành Công Thương là các sản phẩm chính của TKV hiện nay. Các mẫu than này được khai thác từ năm 2020, với sản lượng lớn, ở các mỏ than vùng Quảng Ninh - khu vực Đông Bắc của Việt Nam.