Huấn luyện cán bộ quản lý kinh tế ở chiến khu Việt Bắc

Năm 1948, Bộ Kinh tế mở lớp huấn luyện cán bộ về quản lý kinh tế. Ông Lưu Văn Đạt, Cục trưởng Cục Ngoại thương, kiêm nhiệm Hiệu trưởng; Thứ trưởng Bộ Kinh tế Bùi Công Trừng kiêm nhiệm chính trị viên. Khi trình bày trước Hội đồng Chính phủ, Bộ trưởng Phan Anh xin cấp 4.000 tấn thóc để mở lớp.

Trong cuộc tranh luận, có ý kiến cho rằng: Việc này không cần thiết, và số kinh phí quá cao. Bộ trưởng hết sức bảo vệ chủ trương đã được đem ra bàn tập thể của mình. Cuộc tranh luận khá căng thẳng, không đi đến nhất trí. Cuối cùng, Bác tán thành kiến nghị của Bộ Kinh tế.

Kết luận xong, Bác nói với Bộ trưởng Phan Anh, đại ý: Trong đời làm nghề luật sư của chú, chắc cũng có thắng lợi. Và, đây lại là một thắng lợi nữa. Ông thưa với Bác: “Thắng lợi trước chỉ là thắng lợi cho từng cá nhân, còn lần này thắng lợi, là thắng lợi cho Nhân dân, Đất nước”.

con dg a di
Cuốn sách: “Những chặng đường anh đi”, tác giả Đỗ Hồng Chỉnh - Phu nhân cố Bộ trưởng Phan Anh, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, 2011