Một số sản phẩm của Nhà máy Đạm Phú Mỹ và Nhà máy Đạm Cà Mau

mau dam

Đây là một số sản phẩm của Nhà máy Đạm Phú Mỹ và Nhà máy Đạm Cà Mau do Tập đoàn Dầu khí quản lý, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Có một điều khá thú vị là khi xây dựng Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Chính phủ đã phê duyệt hạn mức đầu tư của dự án 486 triệu USD, tổng dự toán được duyệt là 445 triệu USD, thời gian thực hiện là 36 tháng. Nhưng Tập đoàn đã tiến hành xây dựng thành công nhà máy với tổng chi phí 380 triệu USD, tiết kiệm được 65 triệu USD so với tổng dự toán được duyệt hay tiết kiệm 106 triệu USD so với hạn mức đầu tư và hoàn thành trước thời hạn 2 tháng.

Sau 5 năm quản lý và vận hành, nhà máy đã thu hồi vốn và trả hết nợ vốn vay, đồng thời nâng công suất thiết kế của nhà máy từ 740 triệu tấn lên 800 triệu tấn/năm.