Sổ cung ứng xăng dầu

so cung ung XD

Các đơn vị được cấp xăng dầu, sẽ được Tổng Công ty Xăng Dầu Mỡ (nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) cấp một Sổ cung ứng xăng dầu. Nội dung sổ thể hiện rõ lượng nhiên liệu, loại nhiên liệu và thời điểm cung ứng. Sổ cung ứng này chỉ có giá trị trong một năm. Cuối năm, đơn vị được cấp sổ phải mang sổ cũ đến đơn vị cung ứng vật tư địa phương để đối chiếu và đổi sổ mới.

Tuy nhiên, ngay cả khi được quyền mua xăng dầu thì các đơn vị cũng không thể mua nhiên liệu bất kỳ lúc nào. Theo quy định, trong vòng 20 ngày trước kỳ kế hoạch, đơn vị sử dụng xăng dầu phải mang thông báo hoặc phiếu cung ứng xăng dầu đến đăng ký vào sổ và làm thủ tục nhận hàng tại công ty cung ứng.

Kể từ tháng 1/1987, xăng dầu bắt đầu được bán lẻ phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Lúc này nguồn cung nhiên liệu tại nước ta bắt đầu được cải thiện, Sổ cung ứng xăng dầu dần được loại bỏ.

Phòng Truyền thống ngành Công Thương hiện đang lưu giữ Sổ cung ứng xăng dầu cấp cho Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp năm 1980, Công ty Quản lý Sửa chữa Cầu Đường năm 1986 và Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ năm 1986. Ngoài ra, còn có Giấy giới thiệu cử cán bộ của Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp đến liên hệ Công ty Xăng dầu Khu vực IV mua vỏ thùng phi để đựng xăng dầu.