Sổ lương thực

Sổ Lương thực còn có tên gọi phổ thông là Sổ Gạo. Trong sổ ghi định mức gạo hoặc lương thực độn như ngô, khoai, sắn, bột mỳ, mỳ sợi… Mức chỉ tiêu mua lương thực được tính theo độ tuổi, nghề nghiệp của các thành viên trong hộ gia đình. Sổ Lương thực chỉ được cấp cho các hộ gia đình tại khu vực thành thị và những người làm trong khu vực nhà nước tại nông thôn.

Sổ Lương thực là cuốn sổ rất quan trọng. Mất quyển sổ này thì không mua được lương thực. Việc cấp lại cũng rất khó khăn, có khi phải mất nhiều tháng. Vì vậy, thời kỳ này có câu “Mặt nghệt như mất sổ gạo”.