Trục khuỷu xe máy

truc khuyu

Sản phẩm được ra đời trong giai đoạn 2001 - 2005, tạo bước ngoặt cho Nhà máy Diesel Sông Công (thuộc Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam) trong việc phát triển công nghiệp phụ trợ, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.