Vòng bi WC40A

vong bi

Đây là một trong những sản phẩm chủ lực của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, giúp doanh nghiệp thành công tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Tập đoàn đa quốc gia.