70 năm Ngành Công Thương vững mạnh cùng đất nước
Thứ năm, 05/05/2022 | 11:31 613 view

70 năm Ngành Công Thương vững mạnh cùng đất nước

Hành trình 70 năm phát triển của ngành Công Thương: Khát vọng - Tiên phong - Khẳng định vị thế